Jak povolit Cookies v prohlížeči


Internet Explorer

V menu "Nástroje" (Tools) vyberte "Možnosti internetu" (Internet Options):

Návod - jak povolit cookies - menu

Otevře se dialogové okno s nastavením. Zde zvolte záložku "Osobní údaje" (Privacy):

Návod - jak povolit cookies - nabídka Možnosti internetu

Tam klikněte na tlačítko "Upřesnit" (Advanced):

Návod - jak povolit cookies - záložka Osobní údaje

Zaškrtněte volbu "Přepsat automatickou správu souborů cookie" (Override automatic cookie handling) a zkontrolujte, že v obou sloupcích je vybrána volba "Přijmout" (Accept). Potvrďte tlačítkem "OK":

Návod - jak povolit cookies - nastavení ochrany osobních údajů

Obě okna zavřete stiskem tlačítka "OK".

Mozilla Firefox

V menu "Nástroje" (Tools) vyberte "Možnosti..." (Preferences):

Návod - jak povolit cookies - Firefox - menu

Zvolte záložku "Soukromí" (Privacy). V rozbalovací nabídce "Nastavení historie" (Firefox will) vyberte "Použít pro historii vlastní nastavení" (Use Custom settings for history). V detailu nastavení pak zatrhněte "Povolit cookies třetích stran" (Accept cookies from sites):

Návod - jak povolit cookies - Firefox - nabídka Soukromí

Potvrďte tlačítkem "OK".

Opera

V menu "Nástroje" (Tools) vyberte "Nastavení" (Preferences):

Návod - jak povolit cookies - Opera - menu

Otevře se dialogové okno s nastavením. Zde zvolte záložku "Pokročilé volby" (Advanced):

Návod - jak povolit cookies - Opera - nabídka Nastavení

Tam klikněte vlevo v nabídce na položku "Cookies", zatrhněte možnost "Přijímat všechny cookies" (Accept cookies):

Návod - jak povolit cookies - záložka Osobní údaje

Potvrďte tlačítkem "OK".

Google Chrome

V menu "Nástroje" (Tools) - skryté pod ikonkou francouzského klíče - vyberte "Možnosti" (Options):

Návod - jak povolit cookies - Chrome - menu

Otevře se dialogové okno s nastavením. Zde zvolte záložku "Pod pokličkou" (Under the Hood):

Návod - jak povolit cookies - Opera - nabídka Nastavení

Tam klikněte na tlačítko "Nastavení obsahu" (Content Settings) a v okně, které se otevře, zvolte možnost "Povolit nastavení místních dat (doporučeno)" (Allow local data to be set):

Návod - jak povolit cookies - záložka Soubory cookie

Dialogová okna zavřete klepnutím dvakrát na tlačítko "Zavřít" (Close).