Jak povolit JavaScript v prohlížeči


Internet Explorer

V menu "Nástroje" (Tools) vyberte "Možnosti Internetu" (Internet Options):

Návod - jak povolit javascript - menu

Otevře se dialogové okno s nastavením. Zde zvolte záložku "Zabezpečení" (Security):

Návod - jak povolit javascript - nabídka Možnosti internetu

Tam klikněte na tlačítko "Vlastní úroveň..." (Custom Level):

Návod - jak povolit javascript - záložka Nabídka zabezpečení

Jezdcem vpravo sjeďte zhruba do 3/4 okna, kde se nachází sekce "Skriptování" (Scripting). Zaškrtněte volbu "Povolit" (Enable) podle obrázku:

Návod - jak povolit javascript - nastavení zabezpečení internetu

Obě okna zavřete stiskem tlačítka "OK".

Mozilla Firefox

V menu "Nástroje" (Tools) vyberte "Možnosti..." (Options):

Návod - jak povolit javascript - Firefox - menu

Zvolte záložku "Obsah" (Content) a zatrhněte "Povolit JavaScript" (Enable JavaScript):

Návod - jak povolit javascript - Firefox - nabídka Obsah

Potvrďte tlačítkem "OK".

Opera

V menu "Nástroje" (Tools) vyberte "Nastavení" (Preferences):

Návod - jak povolit javascript - Opera - menu

Otevře se dialogové okno s nastavením. Zde zvolte záložku "Pokročilé volby" (Advanced):

Návod - jak povolit javascript - Opera - nabídka Nastavení

Tam klikněte vlevo v nabídce na položku "Obsah" (Content), zatrhněte možnost "Povolit JavaScript" (Enable JavaScript):

Návod - jak povolit javascript - záložka Obsah

Potvrďte tlačítkem "OK".

Google Chrome

V menu "Nástroje" (Tools) - skryté pod ikonkou francouzského klíče - vyberte "Možnosti" (Options):

Návod - jak povolit javascript - Chrome - menu

Otevře se dialogové okno s nastavením. Zde zvolte záložku "Pod pokličkou" (Under the Hood):

Návod - jak povolit javascript - Opera - nabídka Nastavení

Tam klikněte na tlačítko "Nastavení obsahu" (Content Settings). V okně, které se otevře, klikněte na záložku "JavaScript" a tam zvolte možnost "Povolit všem webům spoustět JavaScript (doporučeno)" (Allow all sites to run JavaScript):

Návod - jak povolit javascript - záložka JavaScript

Dialogová okna zavřete klepnutím dvakrát na tlačítko "Zavřít" (Close).